SYNC TM

SYNCTM

Kiểm tra tương thích

   Kiểm tra tương thích

 • Thiết bị điện thoại tương thích với SYNCTM
 • Thiết bị điện thoại tương thích với SYNCTM Ford ApplinkTM

Mở đầu

   Mở đầu

 • Các nút điều khiển SYNC™
 • Kết nối điện thoại của bạn
 • Hoán chuyển điện thoại
 • Hủy bỏ điện thoại đã kết nối
 • Tự động cập nhật danh bạ điện thoại
 • Cập nhật danh bạ điện thoại bằng tay
 • Cách đưa mệnh lệnh cho SYNC™

 

Gọi điện thoại

   Gọi điện thoại

 • Thực hiện cuộc gọi trong danh bạ
 • Thực hiện chức năng điện thoại rảnh tay
 • Trả lời và từ chối cuộc gọi đến

Tin nhắn

   Tin nhắn

 • Nghe tin nhắn văn bản

Âm nhạc và giải trí

   Âm nhạc và giải trí

 • Nghe nhạc trực tuyến từ điện thoại kết nối
 • Nghe nhạc từ USB hoặc iPod®
 • Bật nhạc trên các thiết bị khác

Cập nhật Hệ thống

   Cập nhật Hệ thống

 • Hướng dẫn tải các phần mềm cập nhật về máy tính
 • Hướng dẫn chép tập tin cập nhật vào USB
 • Hướng dẫn cài đặt cập nhật cho xe
 • Hướng dẫn báo cáo cài đặt thành công

Những câu lệnh thông dụng

   Những câu lệnh thông dụng

 • Gọi điện thoại
 • Những câu lệnh khi dùng USB
 • Câu lệnh dùng cho nghe nhạc qua cổng Bluetooth®
 • Câu lệnh áp dụng cho nghe nhạc trên các thiết bị khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kinh Doanh
079 977 6006
Dịch Vụ
0797 558 448
facebook
sms
SMS
maps
Vị trí đại lý